Homilie tijdens de Eucharistieviering
op Drievuldigheidszondag
jaar A (reeks 1998-1999)

ANDERE PREKEN VAN DE WEEK

Voor de tekst van de Evangelie-lezing van deze dag en een meditatie
klik hier en zoek de juiste week


Preek op Drievuldigheidszondag, jaar A, serie 1998-1999, A99QZPT3.wpf.
In de parochiekerk van de heilige Bartholomeus te Poeldijk op za/zo 24 mei 1999.
Door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G.
Thema: Groot in liefde en trouw

EL: Ex. 34, 4b-6. 8-9
TL: 2 Kor. 13, 11-13
EV: Joh. 3, 16-18

HOMILIE

Een warme dag. Eigenlijk weer om buiten de Eucharistie te vieren, om samen na de viering wat na te praten en gezellig wat te drinken. Maar ja, we hebben geen schuifdak in de kerk en een binnenplaats met voldoende stoelen hebben we evenmin. Zomaar wat improviseren is ook weer zo wat. Dus zitten we binnen. En dan is het ook nog Drievuldigheidszondag. Een dag, gewijd aan een mysterie, een geloofspunt, een dogma, waar menig theoloog hoofdpijn van heeft gekregen.

Kan ik u met zo‚n warme zaterdagavond motiveren om mee te denken over moeilijke en ingewikkelde geloofsvragen? Ik hoop dat u nu niet meteen afhaakt, we zullen proberen het toch wat simpel te houden. Of ik dan recht doe aan de grootheid van het mysterie laat ik in het midden. Ik roep een paar vragen op. Niet met de bedoeling ze allemaal meteen te beantwoorden, maar om de gedachten wat los te maken.

Bestaat God?
Hoe denkt u zelf over God? Is God een persoon?
Hebt u iets met God? Houdt u van God?

Elke vraag kan een discussie van meerdere avonden opleveren. En op een of andere manier blijven mensen ook geïnteresseerd in God. Dit jaar zijn er wat minder bruidsparen, in het algemeen en ook in Poeldijk, waarschijnlijk willen de meesten in 2000 trouwen. Maar gesprekken met bruidsparen hebben zo hun eigen leuke kanten. Toen ooit deze vraag naar voren kwam: "Is God een persoon?" en ik voor het eerst een negatief antwoord hoorde, schrok ik toch een beetje. Niet opvallend, maar ergens in mijn hart had ik het er moeilijk mee. "Nee, God is geen persoon, Hij is eerder een kracht of zo", was het antwoord.

Daarom zou het leuk zijn om daar een keer over door te praten met u, bijvoorbeeld bij een groothuisbezoek. Het duurde even voor ik ontdekte waar het probleem zat. Maar eerst dit: waarom voelde ik het als een probleem? Omdat de Kerk als geloofsleer doorgeeft dat we geloven in Één God in drie personen.......... Even nadenken. Één God in drie personen. Wat was dat ook al weer? Aan kinderen leren we het zonder het uit te leggen, wanneer we hen leren het kruisteken te maken en bij de doop ervaart iedereen het als het kind wordt gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. We zijn gewend geraakt aan de termen, maar we weten niet of nauwelijks meer wat het betekent.

Als ik hen vraag: Is Jezus God? Dan zeggen ze meestal: "Nee ....... , dat niet. Hij is een mens. Maar Hij is wel door God gestuurd". Dat is even slikken. Wat de apostel Tomas eens uitriep tegen Jezus: Mijn Heer en mijn God, is dus niet meer iets dat de jongeren algemeen geloven.

En als ik iets vraag over de heilige Geest, dan wordt het meestal heel stil. Die is zo vaag. Hetzelfde geldt de vraag of ze wel eens tot Jezus bidden. "Nee, eigenlijk niet, wel soms tot God. Jezus is dood. Hij leefde 2000 jaar geleden".

Is dit alles nu belangrijk? Er is veel over gedacht en geschreven, het heeft felle disputen, afsplitsingen en richtingenstrijd opgeleverd. Zonder Drieënheid, zouden Jodendom en Christendom veel dichter bij elkaar staan. Zou Christendom en Islam gemakkelijker hand in hand kunnen gaan. Waarom dat dogma niet afgeschaft, dan ben je een lastig obstakel kwijt in het streven naar eenheid.

Is het dan toch een eigenwijze, ouderwetse, Katholieke Kerk, die niets durft weg te doen en zo in het verleden vast blijft zitten? Of is dat geloofspunt inderdaad zo wezenlijk voor ons geloof dat het nooit weg mag?

U hoort het antwoord er al in doorklinken. Inderdaad, het geloofspunt van de Drieëenheid staat in het hart van ons geloof. God is voor ons Vader, echt een Vader, God is Zoon echt Zoon en God is heilige Geest, echt heilige Geest. Jezus zegt: de Vader en Ik, wij zijn één. En Hij zegt: „Ik zal u de heilige Geest zendenš. God is niet alleen maar abstract, een iets, een kracht. Dat is Hij ook, maar God heeft een persoonlijkheid, Hij is Iemand.

Maar ik hoor u al denken. „Hij heeft toch geen lichaam net als wij?š „Je kan God toch niet voorstellen als een oude grijze man?š „Dan kan je toch beter spreken over een kracht of zo?š.
Daar gaat het precies om: Is God een persoon? In onze tijd denken we bij het woord persoon meteen aan een mens met een lijf. Maar de Kerk heeft met het woord persoon altijd gedacht aan een persoonlijkheid, intelligent, zelfbewust, met of zonder lichaam. Net zoals uzelf een persoonlijkheid blijft ook na uw dood, als uw lichaam terugkeert naar de aarde. U ziet dat taal belangrijk is, want misverstanden kunnen tot grote verwarring leiden.

Een God in drie personen. Die onnoembare, abstrakte God, de Onzienlijke, de Eeuwige, de Ongrijpbare, de Almachtige, Hij Die Is, Oorsprong en Einde, die God is Vader, is Zoon, is heilige Geest. Die God kun je beminnen als een vader, als een broer en als een inspirerende persoonlijke kracht. Daardoor krijgt ons leven een ongekende goddelijke dimensie. Wie vader of moeder wordt, drukt opnieuw dat beeld van God uit in de ouderliefde. Wie zijn naastse liefheeft als een broeder en zuster, en dat doet naar de maat van Jezus, die bemint God en wie zijn geest zuiver houdt, wie de liefde als hoogste norm nastreeft, wie goedheid in het hart bergt, draagt Gods Geest in zich. Het mysterie van de Drieëenheid is niet een abstrakte woordspeling voor droogstoppels, maar een levend geheim voor wie een levend geloof heeft, voor mensen die God echt willen leren kennen, persoonlijk, van hart tot hart.

Ik hoop dat ik, ondanks de warme avond en ondanks het moeilijke onderwerp toch iets heb over kunnen brengen. Anders neemt u vanavond maar een pilsje of iets anders op dit feest, met dit ene in gedachten: God houdt van ons op drie verschillende manieren. God helpt ons op drie manieren, God kent ons drie keer verschillend. Alles en iedereen krijgt bij God een plaats, want God zelf is drie in een. Een feestgedachte. Amen.


Terug naar homepage