Homilie tijdens de viering op Driekoningen 
door het jaar B (reeks 1999-2000)

ANDERE PREKEN VAN DE WEEK

Voor de tekst van de Evangelie-lezing van deze dag en een meditatie
klik hier en zoek de juiste week

Preek Preek tijdens de viering op Driekoningen (door het jaar B), serie 1999-2000.
Hoogfeest van de Openbaring des Heren, B99NATVO.html.
In de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Poeldijk,
door pastoor Michel Hagen, zondag 2 januari 2000, 10.00 uur.
A.M.D.G.
 

==========

Van de drie wijzen uit het Evangelie kunnen we veel leren. Een preek van een collega zette me op het volgende spoor.

1.  Ze gaan op zoek naar diepere waarden, naar de diepste verlangens in hun hart. Ze leven niet oppervlakkig, maar willen doorstoten naar de kern.

2.  Ze zijn bereid iets prijs te geven, iets achter te laten. Ze durven op reis te gaan, in vertrouwen dat er een vervulling wacht.

3.  Ze durven in God te geloven en willen God eer brengen, het zijn gelovige wetenschappers.

4.  Alles in de natuur zet hen op het spoor van God. Ze onderzoeken de hemel om meer van Gods plan te begrijpen. Ze brengen gaven mee, om God te loven.

5.  Ze bestuderen de heilige Schrift. Ze gaan in overleg met voor- en tegenstanders. Ze blijven niet hangen in paleizen van koningen maar vinden het spoor terug en stappen een oude stal binnen.

Deze drie koningen heb ik een naam gegeven. Dit is:
 


Brengen wij dan ook onze gaven aan, wat goud is voor ons, wat wij werkelijk waardevol vinden. Geven wij onszelf aan Hem die zijn Zoon aan ons gegeven heeft. In de eenvoudige gaven van brood en wijn geven wij al onze goede bedoelingen. Hij geeft ze terug op een nieuwe manier. Zo schamel als de stal, zo rijk is de inhoud. Zo sober als het brood zo groot is de gave die wij ontvangen. Amen.


Terug naar top van deze pagina

Terug naar homepage