PREEK VAN DE WEEK - PREKENOVERZICHT

KLIK HIER OM DE PREEK VAN HET LAATSTE WEEKEND TE LEZEN
Verscheidene vieringen en preken vanaf halverwege 2006
zijn ook in audio (MP3) te beluisteren.


Homepage HagenprekenPrekenarchief


Interesse in eerder gehouden preken?

1997-1998 jaar C
1998-1999 jaar A
1999-2000 jaar B
2000-2001 jaar C
2001-2002 jaar A
2002-2003 jaar B
2003-2004 jaar C
2004-2005 jaar A
2005-2006 jaar B
2006-2007 jaar C


Niet voor alle zondagen is een preek weergegeven.
Meestal wordt de preek binnen enkele dagen na de betreffende datum gepubliceerd.


KALENDER (C-cyclus)
2007-2008


2/12         1e Zondag Advent
8/12 Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen
9/12 2e Zondag Advent
16/12 3e Zondag Advent
23/12 4e Zondag Advent
24/12 Kerstmis nachtmis (dezelfde preek als de dagmis)
25/12 Dagmis - Plechtige viering van het hoogfeest van Kerstmis
26/12 Tweede Kerstdag - feest van de heilige Stefanus
30/12 Feest van de Heilige Familie
31/12 Oudjaar - oecumenische viering (alleen beluisteren)
1/1 2007 Nieuwjaar, octaafdag van Kerstmis: Heilige Maria, Moeder van God, Hoogfeest
6/1 Openbaring des Heren, Hoogfeest
13/1 Doop van de Heer, Feest
20/1 2e Zondag door het jaar
27/1 3e Zondag door het jaar
2/2 (Viering vervalt vanwege de weekendviering) Opdracht van de Heer in de tempel / Maria Lichtmis, Feest
3/2 4e Zondag door het jaar
6/2 Aswoensdag - begin van de veertigdagentijd
10/2 1e Zondag 40-dagentijd
17/2 2e Zondag 40-dagentijd
24/2 3e Zondag 40-dagentijd
2/3 4e Zondag 40-dagentijd - Zondag Laetare
9/3 5e Zondag 40-dagentijd
15/3 H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria - Hoogfeest
16/3 6e Zondag Palm- of passiezondag
20/3 Avondmis van Witte Donderdag
21/3 Goede Vrijdag
22/3 Stille Zaterdag
22-23/3 Paaswake
23/3 Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
24/3 Tweede Paasdag / Maandag onder het octaaf van Pasen
30/3 2e Zondag van Pasen - Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
31/3 Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap - Hoogfeest)
6/4 3e Zondag van Pasen
13/4 4e Zondag van Pasen - Zondag van de Goede Herder - Roepingenzondag
20/4 5e Zondag van Pasen / Zondag voor de Oosterse Kerken
27/4 6e Zondag van Pasen
1/5 Hemelvaart van onze Heer, Hoogfeest
4/5 7e Zondag van Pasen
4/5 Vier mei Dodenherdenking
11/5 Dagmis van Pinksteren
12/5 Tweede Pinksterdag
TIJD DOOR HET JAAR
18/5 (zondag na Pinksteren) H. Drieëenheid, Hoogfeest
25/5 Sacramentsdag - Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, Hoogfeest
30/5 (vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren) H. Hart van Jezus, Hoogfeest
31/5 Bezoek van de maagd Maria aan Elisabet (feest)
1/6 9e Zondag door het jaar
8/6 10e Zondag door het jaar
15/6 11e Zondag door het jaar
22/6 12e Zondag door het jaar
24/6 Geboorte van de H. Johannes de Doper, Hoogfeest
29/6 H.H. Petrus en Paulus, Apostelen, Hoogfeest (vervangt de 13e zondag door het jaar)
6/7 14e Zondag door het jaar
13/7 15e Zondag door het jaar
20/7 16e Zondag door het jaar
27/7 17e Zondag door het jaar
3/8 18e Zondag door het jaar
6/8 Gedaanteverandering van de Heer - feest
10/8 19e Zondag door het jaar
15/8 Maria Tenhemelopneming, Hoogfeest
17/8 20e Zondag door het jaar
24/8 21e Zondag door het jaar
31/9 22e Zondag door het jaar
7/9 23e Zondag door het jaar
8/9 Maria geboorte (Feest)
14/9 Kruisverheffing (vervangt de 24e Zondag door het jaar)
15/9 Onze Lieve Vrouw van Smarten (Gedachtenis)
21/9 25e Zondag door het jaar
28/9 26e Zondag door het jaar
5/10 27e Zondag door het jaar
12/10 28e Zondag door het jaar
19/10 29e Zondag door het jaar, Wereldmissiedag
26/10 30e Zondag door het jaar, (Hubertusmis Willibrorduskerk)    
1/11 (zaterdag) Allerheiligen, Hoogfeest 
2/11 (zondag) Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen) (Deze viering vervangt de 31e Zondag door het jaar)
7/11  Willibrord. Parochiefeest op zondag H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie, Hoogfeest
9/11 Zaterdagavond Kindermis Sint Maarten
Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen, Feest (Deze viering vervangt de 32e Zondag door het jaar)
16/11 33e Zondag door het jaar - Radboudzondag
23/11 Christus, Koning van het heelal, Hoogfeest

Terug naar topTerug naar homepage