Zonde

In gesprekken valt soms op dat mensen afhaken als het over ‘zonde’ gaat. Het klinkt zo negatief: ‘Wij zijn zondaars’. Terwijl de zondeval feitelijk het meest aanschouwelijke geloofspunt is dat je kunt bedenken. Sla de krant open en je leest over bedrog, moord, overspel en afpersing. Zet de televisie aan, de radio, het internet, wat geschapen is voor de liefde wordt commercieel uitgebuit. We leven in een commercieel tijdperk. Je kunt het ook vrije markt noemen, kapitalisme of materialisme, allemaal verschillende gebieden, die elkaar overlappen. Zou je de zonde uit de krant kunnen verwijderen, dan bleven er weinig pagina’s over. Zonder de zonde, zouden de roddelbladen ophouden te bestaan en de soaps op televisie zouden herschreven moeten worden. De kranten leven ervan, de televisie draait erop, het amusement kan niet zonder de zonde. Zonde is een productiefactor geworden, motor van het nieuws en soms ook motor van de economie. Van zoveel dingen waarvan we zeggen, dat ze er niet zouden moeten zijn, maken we gretig gebruik. We zijn dus heel dubbel in ons hart en in ons gedrag. Als het kwaad, de zonde, zo zichtbaar en aanwezig is, hoe komt het dan dat er zo allergisch wordt gereageerd als we over de zonde spreken?

In de vorige generatie was zonde voor sommige mensen een papiertje geworden met punten, dat je als kind meenam naar de biechtstoel om uit te spreken. In je puberteit kon de inhoud veranderen, maar soms bleef het bijna hetzelfde tot in de ouderdom. Zonde als een lijstje dat je op kunt zeggen. Zondebesef echter vraagt om bewust leven, zelfreflectie, gewetensonderzoek, gezonde zelfkritiek, én besef van Gods liefde, weten van Gods barmhartigheid en ook geloof; geloof dat Gods vergeving nodig is.

Als je denkt dat je niet meer kunt veranderen, dat je nu eenmaal bent zoals je bent met al je zwakheden, dat jij en de ander daar maar mee moet leren leven en dat geen ontwikkeling, verbetering en groei meer mogelijk is, dan wordt zondevergeving een taai hoofdstuk. Als je ook nog denkt dat gedrag een kwestie van psychologie is, van training, van groepsdynamica, van sociale factoren en andere omstandigheden, dan is zonde een onbegrip waar je niets mee kunt.

Als zondevergeving echter genezing betekent en herstel, zoals in het evangelie van de lamme (Marcus 2, 1-12), dan opent zich een nieuwe horizon. Bij vergeving gaat het om Gods liefde; Gods liefde geneest deze mens in het diepst van zijn ziel. De Liefde van Jezus, waarmee Hij toen in een persoonlijke ontmoeting die lamme in zijn ziel genas, kan iedere mens in dezelfde mate ontvangen in het sacrament van Boete en Verzoening. Dit is een directe en persoonlijke ontmoeting met Jezus waarin je tot Jezus nadert als de geneesheer van de ziel. Het sacrament van Boete en Verzoening is, zoals elk sacrament, een werkzaam teken van Gods Verbond van Liefde. Zijn liefde als bron van vergeving en genezing, dat is een Goddelijk geheim, bron van leven voor u en mij.

Pastoor Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad, 16 februari 2018/07, #04.

Aanvullende gegevens