Overzicht liturgisch jaar 2013-2023

U kunt hier klikken voor het overzicht van het litugisch jaar met links naar het Lectionarium

Elk jaar geeft de kerkprovincie middels de NRL (Nationale Raad voor Liturgie) een directorium uit, een onmisbaar boekje voor voor ieder die meer dan gemiddeld actief is in de liturgie. Dit boekje wordt jaarlijks begeleid door een extra uitgave van officiële teksten aangaande de Rooms Katholieke Erededienst.

Toch is het handig om soms verder vooruit te kunnen kijken en op een andere manier een indruk te hebben van het liturgisch jaar. Daartoe heb ik in 2008 een overzicht gemaakt in een excel spreadsheet. Deze heb ik in 2013 overgezet in Google spreadsheet. Via bovenstaande link kunt u dit overzicht bekijken. Het overzich is zeker niet compleet wat de kerkelijke feestdagen betreft, maar de belangrijkste zijn opgenomen.

Sinds januari 2014 wordt de site van de KBS met het lectionarium niet bijgehouden. Om toch een handzaam bereik van de lezingen op de zondagen en de weekdagen te houden, heb ik de bestaande lezingen doorgelinkt naar de nieuwe datums. Het geheel is niet super overzichtelijk maar met enige aandacht is het toch bruikbaar. In de hoop dat er over enige tijd een nieuw overzicht komt dat weer geheel up to date zal zijn.

Aanvullende gegevens