Bidden we dat we Gods Voorzienigheid mogen ervaren in het leven van alle dag.
B2018DHJ33B

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrordus (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten) om 19.00, 09.30 uur en 11.00 uur. A.M.D.G. - I.H.S.Welkomstwoord

In de laatste weken van het kerkelijk jaar, herinneren de lezingen ons aan de eindtijd. Alles in de schepping is tijdelijk. Alleen God is eeuwig. Hier in deze Eucharistieviering mogen wij nu reeds deel krijgen aan Gods eeuwige leven.
 Lezingen

E.L: Daniël 12, 1-3
Psalm: Ps. 16 (15), 5 en 8, 9-10, 11
T.L: Hebreeën 10, 11-14. 18
All. Vers. Matteüs 24, 42a en 44
EV: Marcus 13, 24-32

Homilie

Vrij gepreekt.Voorbede

Wij bidden tot God die ons in Christus het eeuwig leven schenkt.

Wij bidden voor alle gelovigen, dat zij hun leven en het verloop van hun leven aan God durven toevertrouwen, dat zij twijfel overwinnen en in alle omstandigheden vasthouden aan het geloof, sterk blijven in de hoop en trouw in de liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor alle mensen die nu reeds hun wereld zien ondergaan, die alle houvast verliezen in vervolgingen, oorlogen, natuurgeweld en maatschappelijke achteruitgang; dat zij God mogen leren kennen die ons trouw is en een weg naar de toekomst wijst. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en parochiekernen, dat wijzelf bewust zijn van onze eindigheid, dat we de beperktheid van onze meningen en ons werk blijven inzien, dat we het geloof bewaren ook als de geloofsgemeenschap steeds kleiner wordt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen; om blijde hoop door ons geloof; dat God zijn kerk leidt en begeleidt en dat we Gods Voorzienigheid mogen ervaren in het leven van alle dag. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Aanvullende gegevens