Rapport Commissie Deetman – seksueel misbruik minderjarigen in RK Kerk

Toevoeging (zie voor de column van 11 december hieronder)

Het eindrapport 'Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk' van de Onderzoekscommissie is uitgebracht in een handelseditie en een uitgebreide versie.

De uitgebreide versie bestaat uit deel 1 "Het onderzoek" en deel 2 "Achtergrondstudies en essays".
Beide versies van het eindrapport zijn verkrijgbaar bij uitgeverij Balans en bij de boekhandel voor respectievelijk €19,95 (ISBN 978 94 600 3362 9) en €59,95 (ISBN 978 94 600 3496 1).

Een samenvatting van het rapport (PDF) vindt u op de website van de onderzoekscommissie

Sinds de publicatie van het rapport is het op meerdere plaatsen op het internet mogelijk geweest een PDF versie te downloaden.
De twee delen waren tot voor kort nog te downloaden via de volgende links:
Deel 1
Deel 2

Overigens is het niet duidelijk of het bezit van de PDF (indien niet gekocht), en zonder aanschaf van de gedrukte versie, valt onder het verbod tot kopiëren. Het zou echter ook te bepleiten zijn dit rapport vrij toegankelijk te maken.

Pastoor Michel HagenColumn - Rapport Commissie Deetman – seksueel misbruik minderjarigen in RK Kerk

De voorzitter van de Onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk hoopt op vrijdag 16 december aanstaande om 10.30 uur het eindrapport te presenteren in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Dit bericht staat te lezen op de website www.onderzoekrk.nl. Inmiddels nadert deze datum met rasse schreden, zodat de aandacht voor dit onderzoek in de media weer volop terug is.

Een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen over de periode vanaf 1945 tot heden (in die tijd was minderjarigheid nog tot 21 jaar), omdat het onderzoek hard nodig was. In het rapport, waarvan ook een pocket editie verschijnt, lees je verhalen waarvan de haren je te berge rijzen. Ruim een week voor Kerstmis wordt de scherpe tegenstelling zichtbaar tussen wat God ons aanreikt in het kwetsbare Kind van Bethlehem en wat mensen van de Kerk met kwetsbare kinderen hebben gedaan.

Schaamte overvalt ons, een schaamte die niet minder wordt bij alle uitleg over de historische achtergrond. De boosheid en het verdriet omwille van de slachtoffers wordt niet minder als je begrijpt dat de taboesfeer toen een grote rol speelde. In de tempel veegt Jezus de kooplui naar buiten met de woorden: Dit huis moet een huis van gebed zijn, jullie hebben er een rovershol van gemaakt. In sommige RK huizen is dit woord van toepassing geweest.

Dit rapport is een belangrijk werk, in de eerste plaats voor de slachtoffers. Het is een verwijtbare domheid dat de Kerk in de afgelopen eeuw geen of weinig oog heeft gehad voor de slachtoffers en de kennis en signalen uit eigen kring heeft verwaarloosd. Juist het niet trouw zijn aan de eigen leer en de angst voor gezichtsverlies passen op geen enkele wijze bij een Kerk die in het voetspoor van Christus wil treden. Het is dan ook meer dan terecht dat de focus van de Kerk nu naar de slachtoffers gaat die zo lang in de kou hebben gestaan.

Meer dan ook spreekt het kwetsbare Kind van Bethlehem in deze dagen tot onze harten, juist in onze Kerk. Macht en invloedrijke posities, vermengd met een arrogant eigen gelijk waren en zijn dodelijk voor een zuivere spiritualiteit. Kerstmis, ontdaan van het suikerzoet aroma brengt ons terug naar de werkelijkheid. Wij hebben deze Verlosser nodig, we hebben het voorbeeld van het huisgezin van Jozef en Maria nodig. We hebben een zuivere Kerk nodig, met mensen die Jezus werkelijk navolgen. Moge dit rapport een belangrijke schakel zijn in die zuivering, dan zal de toekomst zegen brengen, zegen van het Kind van Bethlehem, een zegen die onze Kerk en onze wereld zo hard nodig hebben.  

Pastoor Michel Hagen
Wassenaar, december 2011.

Aanvullende gegevens